Home / Tag Archives: ôn thi tư tưởng hồ chí minhX tư tưởng hồ chí minh

Tag Archives: ôn thi tư tưởng hồ chí minhX tư tưởng hồ chí minh

Câu 18: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Đó là 1. Tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Toàn bộ cuộc đời hoạt …

Read More »