Home / Ôn tập môn Quân sự chung

Ôn tập môn Quân sự chung

Đề thi Quân sự chung – Đề 13: Thuốc nổ Pentrit

Định nghĩa: Thuốc nổ là một chất hay hỗn hợp hóa học khi bị tác động hóa học bởi cơ hoặc nhiệt thì có phản ứng nở sinh nhiệt cao, lượng khí lớn, áp lực mạnh, phá hủy các vật thể xung quanh. Tác dụng: – Có sức phá hoại lớn …

Read More »

Đề thi Quân sự chung – Đề 8: Vũ khí hạt nhân

Các nhân tố sát thương là: Sóng xung kích, Bức xạ quang, Bức xạ xuyên , Hiệu ứng điện từ, Chất phóng xạ a. Sóng sung kích – Khái niệm: Sóng sung kích là một miền môi trường nổ (gồm cả khí, láng rắn) bị nén rất mạnh và đột …

Read More »

Đề thi Quân sự chung – Đề 7: Chất độc quân sự

1. Khái niệm Vũ khí hoá học là vũ khí huỷ diệt lớn dựa trên độc tính cao và tác động nhanh của chất độc quân sự, dùng để sát thương sinh lực, gây nhiễm độc địa hình, vũ khí trang bị kĩ thuật, lương thực, thực phẩm, nguồn nước, …

Read More »

Phân tích thuốc nổ vừa

Câu hỏi: Nêu khái niệm, tác dụng của thuốc nổ trong chiến đấu. Có mấy loại thuốc nổ thường dùng. Phân tích thuốc nổ vừa. Trình bày qui tắc giữ gìn, vận chuyển thuốc nổ và phương tiện gây nổ? 1.  Khái niệm về thuốc nổ Thuốc nổ là một …

Read More »