Category Archives: Ôn tập môn Quân sự chung

Đề thi Quân sự chung – Đề 13: Thuốc nổ Pentrit

Định nghĩa: Thuốc nổ là một chất hay hỗn hợp hóa học khi bị tác động hóa học bởi cơ hoặc nhiệt thì có phản ứng nở sinh nhiệt cao, lượng khí lớn, áp lực mạnh, phá hủy các vật thể xung quanh. Tác dụng: – Có sức phá hoại lớn dùng để tiêu diệt sinh […]

Đề thi Quân sự chung – Đề 12: Thuốc nổ NitratAmôn

Định nghĩa: Thuốc nổ là một chất hay hỗn hợp hóa học khi bị tác động hóa học bởi cơ hoặc nhiệt thì có phản ứng nở sinh nhiệt cao, lượng khí lớn, áp lực mạnh, phá hủy các vật thể xung quanh. Tác dụng thuốc nổ: – Có sức phá hoại lớn dùng để tiêu […]

Đề thi Quân sự chung – Đề 11: Nhóm thuốc nổ vừa

Định nghĩa: Thuốc nổ là một chất hay hỗn hợp hóa học khi bị tác động hóa học bởi cơ hoặc nhiệt thì có phản ứng nở sinh nhiệt cao, lượng khí lớn, áp lực mạnh, phá hủy các vật thể xung quanh. Tác dụng thuốc nổ: – Có sức phá hoại lớn dùng để tiêu […]

Đề thi Quân sự chung – Đề 10: Nhóm thuốc gây nổ

Định nghĩa: Thuốc nổ là một chất hay hỗn hợp hóa học khi bị tác động hóa học bởi cơ hoặc nhiệt thì có phản ứng nở sinh nhiệt cao, lượng khí lớn, áp lực mạnh, phá hủy các vật thể xung quanh. Tác dụng thuốc nổ: – Có sức phá hoại lớn dùng để tiêu […]

Đề thi Quân sự chung – Đề 9: Chiến đấu phòng ngự

[box type=”success” align=”” class=”” width=””]Câu hỏi: Nêu đặc điểm tiến công của địch, nhiệm vụ và yêu cầu chiến thuật của chiến thuật từng người trong chiến đấu phòng ngự. Phân tích yêu cầu 1: “ có quyết tâm chiến đấu cao”[/box] 1. Đặc điểm tiến công của địch – Trước khi tiến công: Địch […]

Đề thi Quân sự chung – Đề 8: Vũ khí hạt nhân

[box type=”success” align=”” class=”” width=””]Câu hỏi: Cho biết các nhân tố sát thương phá hoại của Vũ khí hạt nhân. Phân tích đặc điểm tác hại và cách phòng chống của sóng xung kích và bức xạ quang?[/box] Các nhân tố sát thương là: Sóng xung kích, Bức xạ quang, Bức xạ xuyên , Hiệu […]

Đề thi Quân sự chung – Đề 7: Chất độc quân sự

[box type=”success” align=”” class=”” width=””]Câu hỏi: Trình bày trạng thái sử dụng, con đường xâm nhập vào cơ thể của Chất độc quân sự. Phân tích đặc điểm tác hại của Vũ khí Hoá học?[/box] 1. Khái niệm Vũ khí hoá học là vũ khí huỷ diệt lớn dựa trên độc tính cao và tác […]

Đề thi Quân sự chung – Đề 6: Đường ngắm cơ bản

[box type=”success” align=”” class=”” width=””]Câu hỏi: Nêu định nghĩa đường ngắm cơ bản, đường ngắm đúng, điểm ngắm đúng. Vẽ hình minh hoạ. Ảnh hưởng của ngắm sai đến kết quả bắn trúng như thế nào? Tại sao khi bắn súng Tiểu liên AK Bài 1, bắn vào bia số 4 ở cự ly 100m […]

Đề thi Quân sự chung – Đề 5: Phương tiện gây nổ

[box type=”success” align=”” class=”” width=””]Câu hỏi: Nêu khái niệm, tác dụng của thuốc nổ trong chiến đấu. Trình bày tính năng, cấu tạo của phương tiện gây nổ?  Khi giữ gìn thuốc nổ và phương tiệngây nổ, cần chú ý những điểm gì?[/box]  1.  Khái niệm về thuốc nổ Thuốc nổ là một chất hoặc […]

Phân tích thuốc nổ vừa

Câu hỏi: Nêu khái niệm, tác dụng của thuốc nổ trong chiến đấu. Có mấy loại thuốc nổ thường dùng. Phân tích thuốc nổ vừa. Trình bày qui tắc giữ gìn, vận chuyển thuốc nổ và phương tiện gây nổ? 1.  Khái niệm về thuốc nổ Thuốc nổ là một chất hoặc hỗn hợp hoá […]