Home / Tag Archives: Bức xạ xuyên

Tag Archives: Bức xạ xuyên

Đề thi Quân sự chung – Đề 8: Vũ khí hạt nhân

Các nhân tố sát thương là: Sóng xung kích, Bức xạ quang, Bức xạ xuyên , Hiệu ứng điện từ, Chất phóng xạ a. Sóng sung kích – Khái niệm: Sóng sung kích là một miền môi trường nổ (gồm cả khí, láng rắn) bị nén rất mạnh và đột …

Read More »