Câu 44: Cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp

Admin 14/06

Câu 44: Chủ trướng xóa bỏ triệt để cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp xây dựng và sử dụng cơ chế thị trường?

Thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
– Làm cho nó phù hợp với các yêu cầu và nguyên tắc của kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, làm cho nó vận hành thông suốt và hiệu quả.
– Một số điểm cần thống nhất: Cần thiết sử dụng kinh tế thị trường làm phương tiện xây dựng chủ nghĩa xã hội, kinh tế thị trường là cơ sở kinh tế của sự phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

> Đường lối kháng chiến năm 1945-1954 và 1954-1975

Hoàn thiện thể chế về sở hữu và các thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp và các tổ chức kinh doanh
– Hoàn thiện thể chế về sở hữu:
+ Khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân mà đại diện là nhà nước,đồng thời đảm bảo quyền và tôn trọng người sử dụng đất.
+ Tách biệt vai trò của nhà nước với tư cách là bộ máy công quyền quản lí toàn bộ nền kinh tế-xã hội với vai trò chủ sở hữu tài sản, vốn của nhà nước.
+ Quy định rõ cụ thể về quyền của chủ sở hữu và những người lien quan đối với các loại tài sản. Đồng thời quy định rõ trách nhiệm nghĩa vụ của họ đối với xã hội.bổ sung luật pháp, cơ chế,chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển sở hữu tập thể, các hợp tác xã bảo vệ quyền và lợi ích của xã viên đối với tài sản.
+ Ban hanh các quy định pháp lí về quyền sở hữu của doanh nghiệp, tổ chức cá nhân nước ngoài ở việt nam.

– Hoàn thiện thể chế và phân phối
+ Hoàn thiện luật pháp cơ chế chính sách về cơ chế nguồn lực, phân phối lại theo hướng bảo đảm tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước từng chính sách phát triển.
+ Hoàn thiện thể chế bảo đảm đông bộ các yếu tố thị trường và phát triển đồng bộ các loại thị trường
+ Hoàn thiện thể chế bảo đảm đông bộ các yếu tố thị trường và phát triển đồng bộ các loại thị trường
+ Hoàn thiện thể chế gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ,công bằng xã hội trong từng bước,từng chính sách phát triển và bảo vệ môi trường
+ Hoàn thiện thể chế về vai trò lãnh đạo của đảng,quản lí của nhà nước và sự tham gia của các tổ chức quần chung vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội

Bạn đang xem bài viết số 44 trong 60 bài viết của ngân hàng đề thi môn Đường lối cách mạng ĐCS. Bạn có thể tải trọn bộ câu hỏi tại: Đề thi môn Đường lối cách mạng ĐCS VN

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận