Câu 35: Chủ trương đổi mới của đại hội Đảng 6 về kinh tế

Admin 14/06

Đại hội Đảng 6 về kinh tế

– Đại hội đã có sự chuyển hướng rõ rệt:chuyển trọng tâm tù phát triển công nghiệp nặng sang thực hiện chương trình kinh tế lớn lương thực ,thực phẩm ,sản xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu với tư tưởng bao trùm là không xây dựng công nghiệp nặng vượt quá khả năng kinh tế với nội dung:

+ CNH cần được tiến hành từng bước phù hợp với tình hình xuất khẩu:về tư liệu sản xuất,con người,cơ sở vật chất kĩ thuật…

+  Trong chặng đường đầu tiên chưa thể đẩy mạnh CNH tạo tiền đề cho CNH ở chặng đường tiếp theo và coi đây là căn bản cho những chặng đường tiếp theo.

+  Xuất phát tư thực tiễn,coi trọng tính khả thi của CNH , ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lí trên cơ sở phát triển công nghiệp nhẹ và nông nghệp , coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu , đầu tư cho các lĩnh vực thực sự cấp thiết, tác động tới các lĩnh vực khác. Công nghiệp nặng nhằm phục vụ các mục tiêu kinh tế,  quốc phòng .

– Cơ cấu kinh tế không phải là cơ cấu của công- nông nghiệp mà là của nông nghiệp,công nghiệp và dịch vụ. Vừa xây dựng kinh tế trung ương vừa phát triển kinh tế địa phương, kết hợp thành một thể thống nhất, kết hợp kinh tế với quốc phòng.

– Thực hiện 3 chương trình kinh tế:lương thực, thực phâm; hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu. Lương thực, thực phẩm phát triển theo hướng đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ, mở rộng diện tích cây lúa ở nhiều nơi; đẩy mạnh chăn nuôi ,tăng gia sản xuất…

– Bước đầu chuyển sang thực hiện nền kinh tế mở, khuyến khích đầu tư, đẩy mạnh sản xuất hàng xuất khẩu. Phát triển quan hệ kinh tế với các nước khác trên cơ sở giũ vững độc lập chủ quyền, các bên cùng có lợi. Xây dựng và củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa quan trọng nhất là củng cố và phát triển kinh tế XHCN , trước hết là làm cho kinh tế quốc doanh thực sự giữ vai trò chủ đạo,chi phối các thành phân kinh tế khác.

Bạn đang xem bài viết số 35 trong 60 bài viết của ngân hàng đề thi môn Đường lối cách mạng ĐCS. Bạn có thể tải trọn bộ câu hỏi tại: Đề thi môn Đường lối cách mạng ĐCS VN

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận