Câu 16: Luận cương chính trị tháng 10/1930

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 16: Những bổ sung phát triển của luận cương chính trị tháng 10/1930 so với cương lĩnh chính trị đầu tiên?[/box]

Luận cương chính trị 10/1930 

– Trên cơ sở khẳng định tính chất xã hội Đông Dương là xã hội nửa phong kiến, luận cương đã chỉ rõ phương hướng là làm cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân sau đó bỏ qua thời kỳ phát triển tư bản chủ nghĩa.

>>> Bài viết liên quan: Đường lối kháng chiến năm 1945-1954 và 1954-1975

– Luận cương còn chỉ ra điều iện bỏ qua:
+ phải có sự giúp đỡ cho ĐCSVN của vô sản thế giới.
+ cách mạng VN đã có đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo.

– Phương pháp cách mạng: luận cương khẳng định lại tư tưởng bạo lực quần chúng bằng hình thức khởi nghĩa vũ trang để giành chính quyền. luận cương chỉ ra những điều kiện để khởi nghĩa thành công:
+ xây dựng lực lượng quần chúng ngày càng vững mạnh.
+ tuân thủ quy luật đấu tranh cách mạng.
+ nổ ra khi có tình thế và thời cơ cách mạng.

– Luận cương khẳng định lại vai trò của đảng nhưng để Đảng có thể lãnh đạo được thì Đảng phải có những tiêu chí xây dựng đảng:
+ Đảng có đường lối chính trị đúng đắn.
+ có kỷ luật tập trung.
+ gắn bó với nhân dân.
+ trải qua đấu tranh để trưởng thành.
+ có lý luận Mac- Lênin dẫn đường.

 [box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]Bạn đang xem bài viết số 16 trong 60 bài viết của ngân hàng đề thi môn Đường lối cách mạng ĐCS . Bạn có thể tải trọn bộ câu hỏi tại: Đề thi môn Đường lối cách mạng ĐCS VN [/box]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.