Câu 26: Thuyết nguyên tử Democrit

Thuyết nguyên tử luận của Democrit và nguồn gốc khủng hoảng của vật lý học, triết học duy vật cuối thế kỷ 19.

Trả lời

1. Thuyết nguyên tử Democrit

– Coi vật chất là vô số nguyên tử:
+Nguyên tử là hạt vật chất cực nhỏ, không phân chia được, đồng nhất về chất, không màu, mùi, vị, âm thanh…
+Nguyên tử tồn tại vĩnh viễn, chỉ khác nhau về hình thức, trật tự, tư thế và cái thực tại chỉ phân được bởi cấu trúc kế tiếp.
+Nguyên tử có nhiều loại, kết hợp với nhau tạo nên các sự vật.

– Quan niệm về vận động: vận động là vĩnh viễn, vận động trong chân không, vận động do sự va chạm tạo nên những cơn lốc hình thành vũ trụ. Vận động của nguyên tử là tự nhiên, nguyên tử sắp xếp có chỗ rỗng.

– Lý luận nhận thức:
+Hai dạng nhận thức: nhận thức mờ tối và nhận thức chân lý.
+Nhận thức là sự vật tác động qua giác quan bằng các hình tượng đặc biệt, là vỏ của hình thức vật thể, bị tách ra khỏi vật thể và hình thành nên biểu tượng.
+Sự xung đột giữa cảm giác và lý tính sinh ra quá trình nhận thức.

– Đặt nền móng cho logic học: logic quy nạp.

Xem thêm

Câu 21: Điều kiện ra đời, tồn tại của sản xuất hàng hoá.
Câu 22: Hai thuộc tính của hàng hóa
Công thức chung của chủ nghĩa tư bản
Câu 23: Điều kiện ra đời triết học Hy lạp
Câu 24: Điều kiện ra đời triết học Trung quốc cổ đại
Câu 25: Phép biện chứng của Hêghen
Câu 26: Thuyết nguyên tử Democrit
Câu 27: Định nghĩa của Lênin về vật chất
Câu 28: Học thuyết Mac-xít
Câu 29: Quan điểm Macxit về xã hội và ý thức xã hội.
Câu 30: Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập
Câu 31: Quy luật lượng và chất
Câu 32: Quy luật phủ định của phủ định
Câu 33: Quá trình nhận thức chân lý khách quan
Câu 34: Mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn.
Câu 35: Ý thức và nguồn gốc ý thức theo Triết học Mac-Lênin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.