Câu 23: Điều kiện ra đời triết học Hy lạp

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Hỏi: Điều kiện dẫn đến sự ra đời triết học Hy lạp – La mã cổ đại và những đặc điểm của triết học đó.[/box]

Trả lời

1. Điều kiện dẫn đến sự ra đời:
– Xã hội Hy Lạp – La mã tồn tại chế độ chiếm hữu nô lệ.
– Kinh tế: chủ yếu là kinh tế thủ công, thương nghiệp.
– Văn hoá thời ký này phát triển rực rỡ.
– Xuất hiện nhiều tri thức KHTN: thiên văn, khí tượng, toán học, vật lý… tạo điều kiện cho triết học mang tính khái quát. Phần lớn các nhà triết học cũng là nhà KHTN.

2. Đặc điểm:
– Là triết học của giai cấp chủ nô, mang tính giai cấp sâu sắc.
– Đề cập đến nhiều vấn đề khác nhau thuộc thế giới quan và luôn được giải quyết theo hai quan điểm trái ngược nhau: duy tâm, duy vật.
– Chứa đựng mầm mống của nhiều thế giới quan hiện đại sau này.
– Đã có tư tưởng biện chứng mà đỉnh cao là Hêraclit mặc dù còn thô sơ chất phác nhưng có ý nghĩa to lớn tới sự phát triển tư duy biện chứng của nhân loại.
– Đề cập đến vấn đề con người và số phận con người, coi con người là tinh hoa của tạo hoá, con người cần chinh phục thiên nhiên để phục vụ cho mình.

[box type=”success” align=”” class=”” width=””]

Xem thêm

Câu 21: Điều kiện ra đời, tồn tại của sản xuất hàng hoá.
Câu 22: Hai thuộc tính của hàng hóa
Công thức chung của chủ nghĩa tư bản
Câu 23: Điều kiện ra đời triết học Hy lạp
Câu 24: Điều kiện ra đời triết học Trung quốc cổ đại
Câu 25: Phép biện chứng của Hêghen
Câu 26: Thuyết nguyên tử Democrit
Câu 27: Định nghĩa của Lênin về vật chất
Câu 28: Học thuyết Mac-xít
Câu 29: Quan điểm Macxit về xã hội và ý thức xã hội.
Câu 30: Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập
Câu 31: Quy luật lượng và chất
Câu 32: Quy luật phủ định của phủ định
Câu 33: Quá trình nhận thức chân lý khách quan
Câu 34: Mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn.
Câu 35: Ý thức và nguồn gốc ý thức theo Triết học Mac-Lênin[/box]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.