Home / Ôn tập môn chủ nghĩa Mác - Lênin / Câu 23: Điều kiện ra đời triết học Hy lạp

Câu 23: Điều kiện ra đời triết học Hy lạp

Hỏi: Điều kiện dẫn đến sự ra đời triết học Hy lạp – La mã cổ đại và những đặc điểm của triết học đó.

Trả lời

1. Điều kiện dẫn đến sự ra đời:
– Xã hội Hy Lạp – La mã tồn tại chế độ chiếm hữu nô lệ.
– Kinh tế: chủ yếu là kinh tế thủ công, thương nghiệp.
– Văn hoá thời ký này phát triển rực rỡ.
– Xuất hiện nhiều tri thức KHTN: thiên văn, khí tượng, toán học, vật lý… tạo điều kiện cho triết học mang tính khái quát. Phần lớn các nhà triết học cũng là nhà KHTN.

2. Đặc điểm:
– Là triết học của giai cấp chủ nô, mang tính giai cấp sâu sắc.
– Đề cập đến nhiều vấn đề khác nhau thuộc thế giới quan và luôn được giải quyết theo hai quan điểm trái ngược nhau: duy tâm, duy vật.
– Chứa đựng mầm mống của nhiều thế giới quan hiện đại sau này.
– Đã có tư tưởng biện chứng mà đỉnh cao là Hêraclit mặc dù còn thô sơ chất phác nhưng có ý nghĩa to lớn tới sự phát triển tư duy biện chứng của nhân loại.
– Đề cập đến vấn đề con người và số phận con người, coi con người là tinh hoa của tạo hoá, con người cần chinh phục thiên nhiên để phục vụ cho mình.


Notice: Undefined index: tie_hide_author in /home/thichhoh/public_html/wp-content/themes/sahifa/single.php on line 92

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/thichhoh/public_html/wp-content/themes/sahifa/single.php on line 92

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.