Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh được biên soạn một cách có hệ thống, chi tiết, cụ thể, chính xác tạo điều kiện cho việc nghiên cứu, học tập của học sinh, sinh viên cũng như tất cả những độc giả quan tâm:

Chương mở đầu. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh

Chương 1. Cơ sở quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

Chương 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc

Chương 3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Chương 4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng Sản Việt Nam

Chương 5. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế

Chương 6. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân.

Chương 7. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới.

[box type=”download” align=”” class=”” width=””] 1. Bai_giang_Tu_tuong_Ho_Chi_Minh.doc

2. De_cuong_tu_tuong_Ho_Chi_Minh.doc

3. Giao trinh Tu tuong Ho Chi Minh – 2011.doc

4. Giao_trinh_tu_tuong_Ho_Chi_Minh_Ban_Moi_2011.chm

5. Giao-trinh-tu-tuong-ho-chi-minh.pdf

6. Giáo trình SGK TT Hồ Chí Minh – Blog’s Thích Hô Hấp

[/box]

One thought on “Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.