Câu 21: Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc.

Admin 10/06

Phân tích nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc.

1. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản
Nguyễn Ái Quốc cho rằng cần phải tìm con đường đấu tranh cm mới cho dân tộc. CMTS không đem lại tự do triệt để, thắng lợi của cách mạng tháng 10 Nga 1917 là tấm gương sáng cho con đường đấu tranh của các dân tộc chống chủ nghĩa đế quốc.

2. Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do đảng cs lãnh đạo
Các tổ chức cách mạng kiểu cũ không thể đưa Cách mạng giải phóng dân tộc đi đến thành công, vì nó thiếu một đường lối chính trị đúng đắn và một phương pháp cách mạng khoa học, không có cơ sở rộng rãi trong quần chúng.
Đến với chủ nghĩa Mác lenin HCM nhần thức được tính chất của thời đại mới là thời đại cm vs trong đó giai cấp công nhân giữ vai trò trung tâm

3. Lực lượng cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộc
Hồ Chí Minh đánh giá cao vai trò của nhân dân trong khởi nghĩa vũ trang, người coi sức mạnh vĩ đại và năng lực sáng tạo vô tận của quần chúng là then chốt đảm bảo thắng lợi.

4. Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cm vs ở chính quốc.

5. Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành bằng con đường cách mạng bạo lực.
Bạo lực cách mạng trong Cách mạng giải phóng dân tộc ở việt nam. Đánh giá đúng bản chất cực kì phản động của bọn đế quốc và tay sai , HCM cho rằng “ Trong cuộc đấu tranh gian khổ chông kẻ thù của giai cấp và của dân tộc, cần dùng bạo lực cách mạng chống lại bảo lực phản cách mạng, giành lấy chính quyền và bảo vệ chính quyền”

Xem thêm

Câu 12: Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự nghiệp đổi mới hiện nay ở nước ta
Câu 13: Trình bày nguồn gốc hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh
Câu 14: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
Câu 15: Luận điểm của Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam.
Câu 16: TT Hồ Chí Minh về đặc trưng bản chất của Chủ nghĩa xã hội

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận