Câu 9: Hãy kể tên các tác phẩm, bài viết lớn của Hồ Chí Minh

Admin 08/06

Các tác phẩm, bài viết lớn của HCM

– Đông dương.
– Nước an nam dưới con mắt người pháp.
– Báo cáo chính trị tại đại hội lần thứ 2 của đảng.
– Bản án chế độ thực dân Pháp (1925)
– Đường kách mệnh (1927)
– Con rồng tre (1922, kịch, nhằm đả kích vua Khải Định).
– Nhật ký trong tù (1942, thơ)
– Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch (bút danh Trần Dân Tiên)
– Vừa đi đường vừa kể chuyện (bút danh T. Lan .Trong cuốn sách này, Hồ Chí Minh hóa thân thành một cán bộ trong đoàn tùy tùng (T. Lan), đi công tác cùng với Hồ Chí Minh trong rừng núi Việt Bắc và được Hồ Chí Minh vui miệng kể chuyện cho nghe nhiều chuyện.

Các bạn có thể kể thêm một số tác phẩm khác, mình chỉ biết có vậy thôi, căn cứ vào giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh.

Xem thêm

Câu 1: Trình bày khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh
Câu 2: Hoàn cảnh ra đời tư tưởng Hồ Chí Minh
Câu 3: Văn hoá dân tộc và tinh hoa nhân loại đối với sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
Câu 4: Phân tích vai trò của chủ nghĩa Mác – Lênin đối với việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.
Câu 5: Nhân tố chủ quan trong việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.
Câu 6: Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh
Câu 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh năm 1930
Câu 8: Phương pháp nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh
Câu 9: Hãy kể tên các tác phẩm, bài viết lớn của Hồ Chí Minh
Câu 10: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc
Câu 11: Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc
Câu 11: Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc.
Câu 12: Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự nghiệp đổi mới hiện nay ở nước ta
Câu 13: Trình bày nguồn gốc hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh
Câu 14: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
Câu 15: Luận điểm của Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam.
Câu 16: TT Hồ Chí Minh về đặc trưng bản chất của Chủ nghĩa xã hội
Câu 17: Tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?
Câu 18: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh
Câu 19: Tư tưởng HCM theo quan điểm Đại hội IX của Đảng
Câu 20: Phân tích nguồn gốc hình thành và phát triển tư tưởng HCM

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận