So sánh Luận cương lĩnh chính trị tháng 2 – 1930 với Luận cương lĩnh chính trị tháng 10 – 1930?

Admin 31/08

Luận cương chính trị tháng 2 – 1930 và Luận cương lĩnh chính trị tháng 10 – 1930 là hai văn bản quan trọng trong lịch sử phong trào cách mạng ở Việt Nam. Hãy so sánh chúng:

 1. Khái niệm cương lĩnh chính trị và luận cương chính trị:
  • Cương lĩnh chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam là văn bản tóm tắt mục tiêu, đường lối, nhiệm vụ và phương pháp của Đảng. Nó được coi là văn bản có giá trị cao nhất trong hệ thống các văn bản của Đảng.
  • Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương (10-1930) đặc biệt nhấn mạnh vào nhiệm vụ giai cấp và chưa đặt vấn đề dân tộc lên hàng đầu.
 2. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (2-1930):
  • Được đề ra tại Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản trong nước, có ý nghĩa như Đại hội để thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam.
  • Mục tiêu trước mắt về xã hội làm cho nhân dân được tự do hội họp, nam nữ bình quyền, phổ thông giáo dục cho dân chúng; về chính trị đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập.
 3. Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương (10-1930):
  • Đặc biệt nhấn mạnh vào nhiệm vụ giai cấp.
  • Chưa nhìn thấy mâu thuẫn cơ bản chủ yếu của xã hội thuộc địa, đó là mâu thuẫn dân tộc rất gay gắt

Như vậy, cả hai văn bản đều có ý nghĩa quan trọng đối với phong trào cách mạng ở Việt Nam.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận