Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/thichhoh/public_html/wp-includes/load.php on line 926

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/thichhoh/public_html/wp-includes/theme.php on line 2360

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/thichhoh/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/thichhoh/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/thichhoh/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/thichhoh/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/thichhoh/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798
Ôn tập môn chủ nghĩa Mác - Lênin Archives - Trang 2 trên 6 - Thich Ho Hap
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/thichhoh/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/thichhoh/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/thichhoh/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/thichhoh/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/thichhoh/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/thichhoh/public_html/wp-includes/formatting.php on line 2692

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/thichhoh/public_html/wp-includes/formatting.php on line 2692
Home / Ôn tập môn chủ nghĩa Mác – Lênin (page 2)

Ôn tập môn chủ nghĩa Mác – Lênin

Vấn đề 6: Bản chất của địa tô tư bản chủ nghĩa


Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/thichhoh/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/thichhoh/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/thichhoh/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/thichhoh/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/thichhoh/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/thichhoh/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798
– Địa tô đã xuất hiện từ khi có quyền tư hữu về ruộng đất bà là hình thức bóc lột chủ yếu trong xã hội phong kiến. trong lịch sử, nó lần lượt trải qua các hình thái: tô lao dịch, tô hiện vật và tô tiền. – Trong …

Read More »

Vấn đê 5: Tư bản cố định và tư bản lưu động


Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/thichhoh/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/thichhoh/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798
Vấn đê 5: Trình bày khái niệm, đặc điểm Tư bản cố định và tư bản lưu động Tư bản sản xuất gồm nhiều bộ phận với thời gian chu chuyển khác nhau về giá trị bởi vì chúng dịch chuyển giá trị của mình vào sản phẩm theo những …

Read More »

Vấn đề 4: Khái niệm tư bản, tư bản bất biến và tư bản khả biến


Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/thichhoh/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798
Vấn đề 4: Khái niệm tư bản, tư bản bất biến và tư bản khả biến, tư bản cố định và tư bản lưu động – Khái niệm tư bản: Tư bản là giá trị mang lại giá trị thặng dư bằng cách bóc lột lao động không công của …

Read More »

Vấn đề 3: Trình bày 2 phương pháp sản xuất giá trị thặng dư


Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/thichhoh/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798
Vấn đề 3: Trình bày 2 phương pháp sản xuất giá trị thặng dư (Tương đối và siêu ngạch) a) Quá trình sản xuất ra giá trị sử dụng trong chủ nghĩa tư¬ bản – Mục đích: nhà tư bản ứng ra một số tiền mua tư liệu sản xuất …

Read More »

Câu 33: Quá trình nhận thức chân lý khách quan

Hai giai đoạn của quá trình nhận thức chân lý khách quan, đặc điểm của mỗi giai đoạn. Ý nghĩa thế giới quan và phương pháp luận. Trả lời 1. Hai giai đoạn của quá trình nhận thức chân lý khách quan – Lênin viết: Từ trực quan sinh động …

Read More »

Câu 32: Quy luật phủ định của phủ định

Nội dung cơ bản và ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ quy luật phủ định của phủ định. Đặc điểm của phủ định trong đời sống xã hội, ý nghĩa của nó trong quá trình đổi mới ở nước ta. Trả lời 1. Nội dung cơ bản của …

Read More »

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/thichhoh/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/thichhoh/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/thichhoh/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/thichhoh/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/thichhoh/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4798