Câu 32: Quy luật phủ định của phủ định

Nội dung cơ bản và ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ quy luật phủ định của phủ định. Đặc điểm của phủ định trong đời sống xã hội, ý nghĩa của nó trong quá trình đổi mới ở nước ta.

Trả lời

1. Nội dung cơ bản của quy luật phủ định của phủ định

– Phủ định: là khái niệm dùng để chỉ sự mất đi của sự vật này và ra đời sự vật khác.
– Phủ định biện chứng: là loại phủ định tạo ra điều kiện và tiền đề cho sự phát triển.
– Đặc điểm của phủ định biện chứng:
+ Phủ định biện chứng là loại phủ định mang tính khách quan:

  • Sự phủ định ấy do mâu thuẫn nội tại của sự vật ấy tự quy định.
  • Nhân tố phủ định là sản phẩm phát triển của chính sự vật, do đó quá trình phủ định biện chứng là quá trình tự thân phủ định, tự thân phát triển.
  • Phương thức phủ định sự vật do bản thân sự vật tự quy định.

+ Phủ định biện chứng là loại phủ định mang tính kế thừa.

+ Bạn đã biết : Mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn.

– Phủ định của phủ định – hình thức xoáy chôn ốc của quá trình phát triển: Sự phát triển biện chứng là sự thống nhất giữa tiến lên và lặp lại do đó nó không quy trở lại đúng điểm xuất phát mà quay trở lại trên một cơ sở mới cao hơn.

2. Đặc điểm của phủ định trong đời sống xã hội

– Phủ định trong xã hội là hình thức và kết quả hoạt động của con người do vậy ngoài những đặ trưng mà mọi phủ định biện chứng đều có thì phủ định biện chứng trong xã hội có 2 đặc điểm riêng:
+ Quan điểm biện chứng và siêu hình về sự phủ định:

  • Quan điểm siêu hình về phủ định trong xã hội xuất hiện khi xác định không đúng đối tượng, thời điểm, phương thức phủ định.
  • Tuyệt đối hoá mặt loại bỏ hoặc mặt giữ lại.

+ Phủ định xã hội diễn ra bằng cơ chế khác căn bản với phủ định trong tự nhiên.

3. Ý nghĩa trong quá trình đổi mới ở nước ta

– Cho ta cơ sở lý luận để hiểu sự ra đời của các mới, cái mới ra đời từ cái cũ, kế thừa những mặt tích cực của cái cũ do vậy cần chống thái độ phủ định sách trơn.
– Phải phát hiện và quý trọng cái mới, phải biết sàng lọc giữ lấy những cái tích cực có giá trị của cái cũ.
– Chống thái độ bảo thủ, khư khư giữ những cái đã lỗi thời cản trở bước tiến lịch sử.

Bạn đang xem bài viết số 33 trong 35 bài viết của ngân hàng đề thi môn Chủ nghĩa Mac – Lênin . Bạn có thể tải trọn bộ câu hỏi tại: Đề thi môn chủ nghĩa Mac – Lenin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.