Câu 34: Mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn.

Admin 07/06

Mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn. Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Trả lời

1. Mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn

– Lý luận: là khái niệm cùng để chỉ hệ thống nhận thức mang tính khái quát của con người về sự vật thông qua hàng loạt những khái niệm, phạm trù, nguyên lý…mang lại cho con người một nhận thức chỉnh thể về sự vật ấy.
– Thực tiễn: là khái niệm dùng để chỉ hoạt động vật chất mang tính lịch sử xã hội của con người để cải biến tự nhiên và xã hội.
– Mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn:

+ Vai trò quyết định của thực tiễn đối với lý luận:

  • Thực tiễn là nguồn gốc, động lực, mục đích của nhận thức, lý luận.
  • Thực tiễn là tiêu chuẩn để kiểm tra tính đúng sai của lý luận: tuyệt đối, tương đối.

+ Xem lại bài trước: Quá trình nhận thức chân lý khách quan

+ Sự tác động trở lại của lý luận đến thực tiễn:

  • Góp phần nâng cao hoặc giảm hiệu quả của hoạt động thực tiễn.
  • Các yếu tố qui định hiệu quả tác động của lý luận đến thực tiễn: Mức độ đúng đắn hay sai lầm của lý luận, khả năng thâm nhập của lý luận, năng lực tổ chức thực tiễn trên cơ sở lý luận đó.

2. Đường lối phát triển nước ta

– Phải coi trọng cả lý luận và thực tiễn.
– Không được rơi vào tuyệt đối hoá thực tiễn coi thường lý luận để rơi vào bệnh kinh nghiệm. Đồng thời không được tuyệt đối hoá lý luận coi thường thực tiễn rơi vào bệnh giáo điều.

Bạn có thể xem lại toàn bộ câu hỏi và đáp án chi tiết của môn Chủ nghĩa Mac – Lênin tại: Ngân hàng đề thi môn chủ nghĩa Mac – Lenin

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận