Home / Ôn tập môn chủ nghĩa Mác - Lênin / Câu 1: Triết học là gì? Các vấn đề cơ bản của triết học

Câu 1: Triết học là gì? Các vấn đề cơ bản của triết học

1. Triết học là gì

Đã có rất nhiều cách định nghĩa khác nhau về triết học, nhưng đều bao hàm những nội dung cơ bản giống nhau: Triết học nghiên cứu thế giới với tư cách là một chỉnh thể, tìm ra những quy luật chung nhất chi phối sự vận động của chỉnh thể đó nói chung, của xã hội loài người, của con người trong cuộc sống cộng đồng nói riêng và thể hiện nó một cách có hệ thống dưới dạng duy lý.

Khái quát lại, có thể hiểu: Triết học là hệ thống tri thức lý luận chung nhất của con người về thế giới; về vị trí, vai trò của con người trong thế giới ấy.

Bài viết tiếp theo: Nội dung, ý nghĩa quy luật lượng và chất

– Triết học là một trong những hình thái ý thức xã hội, xét cho cùng, đều bị các quan hệ kinh tế của xã hội quy định. Dù ở xã hội nào, triết học bao giờ cùng gồm hai yếu tốt:
+ Yếu tố nhận thức – sự hiểu biết về thế giới xung quanh, trong đó có con người;
+ Yếu tố nhận định – đánh giá về mặt đạo lý

– Triết học đã ra đời trong xã hội chiếm hữu nô lệ (ở phương Tây) và trong thời kỳ chuyển từ xã hội chiếm hữu nô lệ sang xã hội phong kiến (phương Đông), gắn liền với sự phân công lao động xã hội – tách lao động trí óc ra khỏi lao động chân tay (sau lần phân công lao động thứ 2)

– Phù hợp với trình độ phát triển thấp ở các giai đoạn đầu tiên của lịch sử loài người, triết học ra đời với tính cách là một khoa học tổng hợp các tri thức của con người về hiện thực xung quanh và bản thân mình. Sau đó, do sự phát triển của thực tiễn xã hội và của quá trình tích luỹ tri thức, đã diễn ra quá trình tách các khoa học ra khỏi triết học thành các khoa học độc lập. Triết học với tính cách là khoa học, nên nó có đối tượng và nhiệm vụ nhận thức riêng của mình, nó là hệ thống những quan niệm, quan điểm có tính chất chỉnh thể về thế giới, về các quá trình vật vất và tinh thần và mối liên hệ giữa chúng, về nhận thức và cải biến thế giới

2. Vấn đề cơ bản của triết học

– Theo Ăng-ghen, “Vấn đề cơ bản lớn của mọi triết học, đặc biệt là của triết học hiện đại, là vấn đề quan hệ giữa tư duy với tồn tại”. Việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học là cơ sở và điểm xuất phát để giải quyết các vấn đề khác của triết học.

– Vấn đề cơ bản của triết học gồm hai mặt:
+ Mặt thứ nhất trả lời câu hỏi: Giữa vật chất và ý thức cái nào có trước, cái nào có sau, cái nào quyết định cái nào? Nói cách khác, giữa vật chất và ý thức cái nào là tính thứ nhất, cái nào là tính thứ hai. Có hai cách trả lời khác nhau dẫn đến hình thành hai khuynh hướng triết học đối lập nhau:

 •  Những quan điểm triết học cho vật chất là tính thứ nhất, ý thức là tính thứ hai hợp thành chủ nghĩa duy vật. Trong lịch sử tư tưởng triết học có ba hình thức cơ bản của chủ nghĩa duy vật: Chủ nghĩa duy vật chất phác, ngây thơ cổ đại; Chủ nghĩa duy vật máy móc, siêu hình thế kỷ XVII – XVIII; Chủ nghĩa duy vật biện chứng.
 •  Ngược lại, những quan điểm triết học cho ý thức là tính thứ nhất, vật chất là tính thứ hai, hợp thành chủ nghĩa duy tâm. Chủ nghĩa duy tâm lại được thể hiện qua hai trào lưu chính: Chủ nghĩa duy tâm khách quan (Platon, Hêghen…) và chủ nghĩa duy tâm chủ quan (Beccli, Hium…)

Bạn đã nắm vững kiến thức: Định nghĩa vật chất của Lênin

+ Mặt thứ hai trả lời cho câu hỏi: Con người có khả năng nhận thức được thế giới hay không? (Ý thức có thể phản ánh được vật chất hay không, tư duy có thể phản ánh được tồn tại hay không?). Mặt này còn được gọi là mặt nhận thức.

 •  Các nhà triết học duy vật cho rằng, con người có khả năng nhận thức thế giới. Song, do mặt thứ nhất quy định, nên sự nhận thức đó là sự phản ánh thế giới vật chất vào óc con người.
 •  Một số nhà triết học duy tâm cũng thừa nhận con người có khả năng nhận thức thế giới, nhưng sự nhận thức đó là sự tự nhận thức của tinh thần, tư duy.
 •  Một số nhà triết học duy tâm khác như Hium, Can-tơ lại phủ nhận khả năng nhận thức thế giới của con người. Đây là những người theo “Bất khả tri luận” (Thuyết không thể biết). Khuynh hướng này không thừa nhận vai trò của nhận thức khoa học trong đời sống xã hội.

Đối với các hệ thống triết học, vấn đề cơ bản của triết học không chủ được thể hiện trong các quan niệm có tính chất bản thể luận, mà còn được thể hiện trong các quan niệm chính trị – xã hội, đạo đức và tôn giáo, tất nhiên có thể là nhất quán hoặc là không nhất quán.

Cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm xuyên suốt lịch sử phát triển của tư tưởng triết học và thể hiện tính đảng trong triết học.

Hai mặt vấn đề cơ bản của triết học này tác động qua lại lẫn nhau.

3. Phương pháp nhận thức thế giới của triết học

Triết học nghiên cứu những quy luật chung nhất của tồn tại và tư duy, giúp cho việc nhận thức và hoạt động cải tạo thế giới. Triết học Mác dựa vào những thành quả của các khoa học cụ thể, nhưng nó không lấy phương pháp của các ngành khoa học cụ thể để làm phương pháp của mình. Phương pháp nhận thức chung nhất, đúng đắn nhất của triết học là phương pháp biện chứng duy vật. Phương pháp biện chứng duy vật đối lập với phương pháp siêu hình.

Phương pháp biện chứng và siêu hình xuất hiện rất sớm, từ thời cổ đại. Phương pháp biện chứng là phương pháp nhận thức sự vật và hiện tượng trong sự liên hệ, tác động qua lại, vận động và phát triển. Ngược lại, phương pháp siêu hình xem xét sự vật, hiện tượng trong tách rời, không vận động và không phát triển. Cuộc đấu tranh giữa phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình cũng là một nội dung cơ bản của lịch sử triết học.

Phương pháp biện chứng duy vật xuất hiện từ thời kỳ cổ đại (Biện chứng duy vật thô sơ, mộc mạc tự phát). Chỉ đến khi triết học Mác ra đời, phương pháp này mời thực sự trở thành phương pháp triết học khoa học. Phương pháp này giúp cho con người khả năng nhận thức một cách đúng đắn, khách quan về giới tự nhiên, xã hội và tư duy và giúp con người đạt được hiệu quả trong hoạt động thực tiễn.

Bạn đang xem bài viết số 1 trong 35 bài viết của ngân hàng đề thi môn Chủ nghĩa Mac – Lênin . Bạn có thể tải trọn bộ câu hỏi tại: Đề thi môn chủ nghĩa Mac – Lenin 

 


Notice: Undefined index: tie_hide_author in /home/thichhoh/public_html/wp-content/themes/sahifa/single.php on line 92

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/thichhoh/public_html/wp-content/themes/sahifa/single.php on line 92

23 comments

 1. Nguyễn Tuyết Mai

  Cảm ơn bạn, mình đang cần nội dung này.

 2. Cảm ơn bạn nhìu nha <3

 3. Nguyễn Tuyết Nhi

  cho mình hỏi: vấn đề cơ bản của triết học là:
  A. Thế giới quan và nhân sinh quan
  B. Thế giời quan và phương pháp luận
  C.Mối quan hệ giữa tinh và tự nhiên
  D. Quan niệm về tự nhiên, xã hội và tư duy
  E. mối quan hệ giữa con người và tư duy

  • Vấn đề cơ bản của triết học

   – Vấn đề cơ bản lớn của mọi triết học, đặc biệt là của triết học hiện đại, là vấn đề quan hệ giữa tư duy với tồn tại”.

   – Vấn đề cơ bản của triết học gồm hai mặt:
   + Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức.
   + Thế giới quan và phương pháp luận

   Hai mặt vấn đề cơ bản của triết học này tác động qua lại lẫn nhau. Do đó đáp án B là chuẩn.

 4. TRIET HOC DUOC HINH THANH QUA SU PHAT TRIEN CUA LOAI NGUOI MA TRONG DO LAY CON NGUOI LA TRUNG TAM….

 5. ban co the cho minh hoi mot so bieu hien khong tuan theo quy luat khach quan vaf hau qua cua no dc khong

 6. ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề cơ bản của triết học là gì ạ?

 7. Vấn đề cơ bản của triết học có ý nghĩa như thế nào ạ

 8. y nghia cua viec nghien cuu tiet hoc la gi ??

 9. Giải giúp em câu này với ạ !!!
  Trình bày cách giải quyết của chủ nghĩa Mac_LêNin đối với vấn đề cơ bản của triết học (Nhằm phân biệt với các trường phái triết học khác trong việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học) ?
  làm ơn trả lời giùm em trong thời gian sớm nhất ạ!!!

 10. Vẽ sơ đồ vấn đề cơ bản của triết học sao vậy m.n

 11. giup em cau nay với ạ!!
  trình bày khái quát cách giai quyết của chủ nghĩa mác lenin đối với vấn đề cơ bản của triết học

 12. Ai giúp em với so sánh triết học phương đông với triết học phương tây ạ

 13. Đào Thị Hảo

  Phân tích ngắn gọn vấn đề cơ bản của triết học để làm rõ nguyên tắc tính khách quan cảu sự xem xét

 14. Ai giúp em lấy ví dụ minh hoạ câu này ạ ( Phân tích vấn đề triết học cơ bản nhằm làm rõ cơ sở lí luận cho nguyên tắc “khách quan trong sự xem xét”.

 15. Làm ơn giúp em câu này với ạ ” vấn đề cơ bản của triết hoc để làm rõ nguyên tắc khách quan trong sự xem xét

 16. cho minh hỏi nội ham và ngoại diên của triết học, thần học và khoa học là gì

 17. Nguyễn thị thanh huyền

  Thichhohap tl hộ e câu triết học mác lênin với vấn đề giải quyết mặt thứ một vấn đề cơ bản của triết học với ạ làm ơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.