Vai trò của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam
– Lựa chọn con đường, xây dựng đường lối chiến lược, sách lược cách mạng.
+ Lựa chọn con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc.
+ Xác định chiến lược, sách lược cách mạng đúng đắn.
=> Hồ Chí Minh cho rằng: Muốn khỏi đi lạc phương hướng, quần chúng phải có Đảng lãnh đạo để nhận rõ tình hình, đường lối và định hướng phương châm cho đúng.

– Tổ chức, đoàn kết, tập hợp lực lượng cách mạng.
+ Tổ chức, đoàn kết, tập hợp lực lượng cách mạng trong nước
+ Cộng sản lãnh đạo nhân dân giành chính quyền.
+ Đảng trao chính quyền cho nhân dân: Xây dựng chính quyền nhà nước của dân do dân và vì dân. Mang lại ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Cách mạng trước hết phải có cái gì? Trước hết phải có Đảng cách mệnh để trong vận động tổ chức quần chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và giai cấp vô sản mọi nơi. Đảng có vững, cách mạng mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy.

– Sự ra đời, tồn tại và phát triển của Đảng cộng sản Việt Nam phù hợp với quy luật phát triển của xã hội. Vì Đảng cộng sản không có có mục đích tự thân, ngoài lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động, lợi ích của toàn dân tộc Việt Nam, lợi ích của nhân dân tiến bộ trên thế giới, Đảng không có lợi ích nào khác.

===> Xem thêm: Vai trò của Đảng trong bối cảnh xã hội hiện nay

15 thoughts on “Vai trò của Đảng Cộng Sản Việt Nam

 1. thichhohap says:

  @Thùy Dung Đào, đây là câu trả lời tóm tắt. Nếu em muốn viết thành 1 bài văn thì anh sẽ cho nó dài ra 2 trang giấy. :v

 2. thảo luận says:

  nêu vai trò của DCS việt nam đối với cách mạng việt nam trong thời kì kháng chiến
  trả lời như ở trên của a có được không

 3. phong says:

  cho em hỏi, câu trình bài hệ thống chính trị và vai trò lãnh đạo của đảng. trả lời như trên có đc k vậy

 4. Pingback: Phân tích những đặc trưng cơ bản của mô hình chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta xây dựng

 5. dũng says:

  Ad cho mình hỏi nếu câu hỏi là ” nhận thức bản thân về vai trò của Đảng CSVN trong tiến trình CM đấu tranh giành độc lập dân tộc , bảo vệ và xây dưng tổ quốc VN XHCN ” thì ad có bài nào cho em tham khảo không

 6. Bùi Thị Thùy Dung says:

  Cho em hỏi là vai trò của Đảng đối với sự hình thành Quân Đội nhân dân Việt Nam có giống như thế này không ạ?
  Ai giúp em với ạ

 7. Nguyễn Hồng Hạnh says:

  Cho em hỏi, tại sao vào năm 1930 Bác không thành lập Đảng cộng sản Đông Dương theo Quốc tế cộng sản, mà lại thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam? Hãy chứng minh việc làm đó của Bác không sai?.

 8. nguyễn lương bằng says:

  AD giúp em với. : những hiểu biết của anh (chị) về đảng cộng sản việt nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.