Home / Xây Dựng (page 2)

Xây Dựng

Chuyên mục tổng hợp kiến thức cơ bản, nâng cao của Ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Chia sẻ bản vẽ, bản thiết kế, các công trình đẹp của Chuyên ngành xây dựng.

Giáo trình cấp thoát nước

Cấp thoát nước Chương I. Các Loại Nguồn Nước, Tiêu Chuẩn Đánh Giá Chất Lượng Nước Chương II : Hệ Thống Cấp Nước, Cơ Sở Thiết Kế Hệ Thốngcấp Nước Chương III : Mạng Lưới Cấp Nước Chương IV : Xử Lý Nước Cấp Chương V : Hệ Thống Cấp …

Read More »

Câu hỏi ôn thi môn Cấp thoát nước

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN HỌC: CẤP THOÁT NƯỚC 1. Chọn nguồn nước khi thiết kế hệ thống cấp nước (cách chọn, yêu cầu với nguồn nước? 2. Chọn mạng lưới đường ống cấp nước khi thiết kế HTCN (cách chọn, yêu cầu với mạng lưới cấp nước?) 3. Chất …

Read More »

Câu hỏi ôn thi môn Kiến trúc công nghiệp

Câu hỏi 1: Trình bày nhiệm vu, nội dung và yêu cầu chủ yếu thiết kế tổng mặt bằng các XNCN Câu hỏi 2: Khi thiết kế tổng mặt bằng các XNCN cần dựa trên các cơ sở cần thiết nào? Câu hỏi 3: Khi thiết kế quy hoạch-kiến trúc …

Read More »

Bài giảng giáo dục Quốc Phòng – An Ninh

LỜI NÓI ĐẦU Giáo dục quốc phòng – an ninh cho học sinh, sinh viên là một trong những nội dung của chiến lược đào tạo con người , nhằm đào tạo ra những con người mới xã hội chủ nghĩa có đầy đủ trình độ năng lực để thực …

Read More »

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh được biên soạn một cách có hệ thống, chi tiết, cụ thể, chính xác tạo điều kiện cho việc nghiên cứu, học tập của học sinh, sinh viên cũng như tất cả những độc giả quan tâm: Chương mở đầu. Đối tượng, phương …

Read More »

Giáo trình cơ lý thuyết

Giáo trình cơ lý thuyết  Phần 1: TĨNH HỌC. Chương 1. Các khái niệm cơ bản, mô hình phản lực liên kết Chương 2. Thu gọn hệ lực, điều kiện cân bằng Chương 3. Các bài toán đặcbiệt Chương 4. Ma sát Chương 5. Trọng tâm Phần 2: ĐỘNG HỌC. …

Read More »