Tag Archives: Ý nghĩa thắng lợi

Câu 27: Ý nghĩa thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 27: Ý nghĩa thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước?[/box] * Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ đối với dân tộc ta  – Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước đánh dấu bước ngoặt rất cơ bản, quyết định của con đường […]

Câu 22: Ý nghĩa thắng lợi cách mạng tháng 8 năm 1945

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 22: Ý nghĩa thắng lợi cách mạng tháng 8 năm 1945?[/box] * Ý nghĩa thắng lợi đối với dân tộc – Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc điển hình do Đảng Cộng sản lãnh đạo, lần đầu tiên giành thắng lợi […]