Tag Archives: xây dựng phát triền văn hóa

Câu 47: Chủ trương của Đảng về xây dựng phát triền văn hóa

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 47: Chủ trương của Đảng về xây dựng phát triền văn hóa trong thời kỳ đổi mới đất nước?[/box] Sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã đi qua chặng đường gần 25 năm và thu được những kết quả to lớn, có ý nghĩa […]