Tag Archives: xã hội và ý thức xã hội

Câu 18: Mối quan hệ giữa xã hội và ý thức xã hội

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Tồn tại của xã hội quyết định ý thức của xã hội và tính độc lập tương đối của ý thức xã hội?[/box] I. Tồn tại xã hội và ý thức xã hội 1. Tồn tại xã hội là toàn bộ những điều kiện sinh hoạt vật chất của xã hội […]