Tag Archives: Vũ khí Hoá học

Đề thi Quân sự chung – Đề 7: Chất độc quân sự

[box type=”success” align=”” class=”” width=””]Câu hỏi: Trình bày trạng thái sử dụng, con đường xâm nhập vào cơ thể của Chất độc quân sự. Phân tích đặc điểm tác hại của Vũ khí Hoá học?[/box] 1. Khái niệm Vũ khí hoá học là vũ khí huỷ diệt lớn dựa trên độc tính cao và tác […]