Home / Tag Archives: Vũ khí Hoá học

Tag Archives: Vũ khí Hoá học

Đề thi Quân sự chung – Đề 7: Chất độc quân sự

1. Khái niệm Vũ khí hoá học là vũ khí huỷ diệt lớn dựa trên độc tính cao và tác động nhanh của chất độc quân sự, dùng để sát thương sinh lực, gây nhiễm độc địa hình, vũ khí trang bị kĩ thuật, lương thực, thực phẩm, nguồn nước, …

Read More »