Tag Archives: vai tro thuc tien

Câu 13: Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức?[/box] I. Khái niệm thực tiễn và khái niệm nhận thức * Khái niệm thực tiễn: Thực tiễn là toàn bộ hoạt động vật chất có mục đích, mang tính lịch sử – xã hội của con người nhằm cải tạo […]