Tag Archives: tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc

Câu 10: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 10: Trình bày nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc, ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc trong giai đoạn hiện nay.[/box] Dân tộc là vấn đề rộng lớn. Mác-Ănghen không đi sâu giải quyết vấn đề […]