Tag Archives: Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự nghiệp đổi mới hiện nay ở nước ta

Câu 12: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Vì sao phải vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc vào sự nghiệp đổi mới hiện nay ở nước ta.[/box] 1. Khơi dậy CN yêu nước và tinh thần dân tộc, nguồn lực mạnh mẽ nhất để xây dựng và bảo vệ tổ quốc Trong đổi […]