Tag Archives: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức

Câu 14: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, các chuẩn mực đạo đức và các biện pháp xây dựng nền đạo đức mới.[/box] 1. Nguồn gốc hình thành a, Truyền thống đạo đức của dân tộc VN – Đạo đức luôn luôn khuyên con ng sống […]