Home / Tag Archives: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức

Tag Archives: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức

Câu 14: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức

1. Nguồn gốc hình thành a, Truyền thống đạo đức của dân tộc VN – Đạo đức luôn luôn khuyên con ng sống phải có tình nghĩa, thuỷ chung, biết trung biết hiếu. – Dân tộc VN là dân tộc đề cao đạo lý làm ng, trg đó yêu nước …

Read More »