Tag Archives: TT Hồ Chí Minh về đặc trưng bản chất của Chủ nghĩa xã hội

Câu 16: TT Hồ Chí Minh về đặc trưng bản chất của Chủ nghĩa xã hội

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Con đường hình thành tư duy Hồ Chí Minh về Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam? Quan niệm của Hồ Chí Minh về đặc trưng bản chất của Chủ nghĩa xã hội. Ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với công cuộc xây dựng đất nước hiện nay?[/box] […]