Tag Archives: tt hcm

Câu 1: Đối tượng, nhiệm vụ, ý nghĩa môn Đường lối cách mạng ĐCS VN

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 1: Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của việc học tập môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.[/box] Đường lối cách mạng ĐCS VN Quá trình chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức của lãnh tụ Nguyễn […]