Tag Archives: truyen thong

Truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam

Câu 3: Phân tích những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam. BÀI LÀM Trong quá trình lãnh đạo cách mạng 82 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng được tôi luyện, trưởng thành và đã xây dựng nên nhiều truyền thống quý báu, thể hiện bản chất tốt đẹp của […]