Tag Archives: trục định vị trong nhà sản xuất

Câu hỏi ôn thi môn Kiến trúc công nghiệp

Câu hỏi 1: Trình bày nhiệm vu, nội dung và yêu cầu chủ yếu thiết kế tổng mặt bằng các XNCN Câu hỏi 2: Khi thiết kế tổng mặt bằng các XNCN cần dựa trên các cơ sở cần thiết nào? Câu hỏi 3: Khi thiết kế quy hoạch-kiến trúc và xây dựng các XNCN […]