Home / Tag Archives: triet hoc hy lap

Tag Archives: triet hoc hy lap

Câu 23: Điều kiện ra đời triết học Hy lạp

Trả lời 1. Điều kiện dẫn đến sự ra đời: – Xã hội Hy Lạp – La mã tồn tại chế độ chiếm hữu nô lệ. – Kinh tế: chủ yếu là kinh tế thủ công, thương nghiệp. – Văn hoá thời ký này phát triển rực rỡ. – Xuất …

Read More »