Tag Archives: Tính năng chiến đấu đạn B41

Đề thi trắc nghiệm Quân sự chung – Đề 2

PHẦN TRẮC NGHIỆM QUÂN SỰ CHUNG Câu 1: Trong chiến đấu phòng ngự yêu cầu chiến thuật đặt ra? A. Bí mật, bất ngờ, tinh khôn, mưu mẹo. B. Kiên cường, mưu trí chủ động đánh địch. C. Bất ngờ, tinh khôn. D. Cả A, B, C đều đúng. Câu 2: Mỗi hộp băng đạn […]