Tag Archives: tỉa chân hương

Hướng dẫn tỉa chân hương đúng cách

Ngày 23 tháng chạp người trần có quyền tỉa chân hương, thay lại bát hương cũ thành bát hương mới hoặc đổ thêm tro, tôn tạo lại bát hương nhưng với điều kiện phải để lại 5 chân hương của bát cũ để sang năm rơi vào cung sinh thì mới có tài lộc. (Việc […]