Tag Archives: Thuyết nguyên tử Democrit

Câu 26: Thuyết nguyên tử Democrit

Thuyết nguyên tử luận của Democrit và nguồn gốc khủng hoảng của vật lý học, triết học duy vật cuối thế kỷ 19. Trả lời 1. Thuyết nguyên tử Democrit – Coi vật chất là vô số nguyên tử: +Nguyên tử là hạt vật chất cực nhỏ, không phân chia được, đồng nhất về chất, […]