Home / Tag Archives: thuy luc dai cuong

Tag Archives: thuy luc dai cuong

Câu hỏi ôn thi môn Cấp thoát nước

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN HỌC: CẤP THOÁT NƯỚC 1. Chọn nguồn nước khi thiết kế hệ thống cấp nước (cách chọn, yêu cầu với nguồn nước? 2. Chọn mạng lưới đường ống cấp nước khi thiết kế HTCN (cách chọn, yêu cầu với mạng lưới cấp nước?) 3. Chất …

Read More »