Tag Archives: Thuốc nổ Hêxôghen

Đề thi Quân sự chung – Đề 13: Thuốc nổ Pentrit

Định nghĩa: Thuốc nổ là một chất hay hỗn hợp hóa học khi bị tác động hóa học bởi cơ hoặc nhiệt thì có phản ứng nở sinh nhiệt cao, lượng khí lớn, áp lực mạnh, phá hủy các vật thể xung quanh. Tác dụng: – Có sức phá hoại lớn dùng để tiêu diệt sinh […]