Tag Archives: thuộc địa nữa phong kiến

Câu 11: Giai cấp trong xã hội Việt Nam thuộc địa nữa phong kiến

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 11: Tình hình các giai cấp trong xã hội Việt Nam thuộc địa nữa phong kiến?[/box] Thuộc địa nữa phong kiến Sự phân hoá của các giai cấp trong xã hội Việt Nam là kết quả của chính sách thống trị và khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. […]