Tag Archives: thủ thuật registry

Gỡ bỏ chương trình trong Add or Remove Programs

Thỉnh thoảng có những chương trình bạn cài vào máy tính nhưng không hiển thị trong Add or Remove Programs để bạn gỡ bỏ. Bạn có thể sử dụng những chương trình chuyên dụng để làm việc này, tuy nhiên, với thủ thuật Registry đơn giản sau, bạn có thể dùng “tay không” mà vẫn […]