Tag Archives: thời kì 1960-1985

Câu 32: Kinh tế bao cấp thời kì 1960-1985

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 32: Đặc điểm, hình thức hoạt động và ưu điểm, hạn chế của việc thực hiện cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp đối với nền kinh tế trước đổi mới?[/box] Kinh tế bao cấp thời kì 1960-1985 Nhìn chung Kinh tế bao cấp thời kì 1960-1985, […]