Tag Archives: thành lập ĐCS VN

Câu 18: Ra đời ĐCS VN là một tất yếu lịch sử

Câu 1:  Vì sao nói sự ra đời của ĐCSVN là một tất yếu lịch sử. Nêu nội dung cơ bản của cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. TRẢ LỜI a) Tất yếu lịch sử bởi vì: – Đó là kết quả chín muồi của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp trong thời […]

Câu 10: Nguyễn Ái Quốc trong thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 10: Công lao của Nguyễn Ái Quốc đối với cuộc vận động thành lập Đảng cộng sản Việt Nam?[/box] * Nguyễn Ái Quốc tìm đường cứu nước giải phóng dân tộc – Ngày 5 – 6 – 1911, từ cảng Nhà Rồng, Nguyễn Ái Quốc làm phụ bếp trên tàu […]