Tag Archives: tháng 8 năm 1945

Câu 22: Ý nghĩa thắng lợi cách mạng tháng 8 năm 1945

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Câu 22: Ý nghĩa thắng lợi cách mạng tháng 8 năm 1945?[/box] * Ý nghĩa thắng lợi đối với dân tộc – Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc điển hình do Đảng Cộng sản lãnh đạo, lần đầu tiên giành thắng lợi […]