Home / Tag Archives: tên nhóm hay bằng tiếng anh

Tag Archives: tên nhóm hay bằng tiếng anh

Ý nghĩa tên các nhóm nhạc K-pop

1. SNSD (Girls’ Generation): Cái tên của nhóm có nghĩa là “Thế hệ của những cô gái vượt ra ngoài thế giới”. 2. Big Bang: Cái tên “Big Bang” có nguồn gốc từ “Big Bang Theory” xuất phát từ vũ trụ. Nhóm nhạc này giống như một “cú nổ lớn” …

Read More »