Tag Archives: tấm gương Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – P2

Phần 2 – Câu 3 : Đồng chí hãy phân tích sự cần thiết của việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Liên Hệ việc thực hiện cuộc vận động ở cơ quan, đơn vị đồng chí ? BÀI LÀM – PHẦN 2 2. Về sự suy thoái […]