Tag Archives: tac pham ho chi minh

Câu 9: Hãy kể tên các tác phẩm, bài viết lớn của Hồ Chí Minh

Các tác phẩm, bài viết lớn của HCM – Đông dương. -Nước an nam dưới con mắt người pháp. – Báo cáo chính trị tại đại hội lần thứ 2 của đảng. – Bản án chế độ thực dân Pháp (1925) – Đường kách mệnh (1927) – Con rồng tre (1922, kịch, nhằm đả kích […]