Home / Tag Archives: Súng diệt tăng B41

Tag Archives: Súng diệt tăng B41

Đề thi Quân sự chung – Đề 3: Súng diệt tăng B41

1. Tác dụng Súng diệt tăng B41        Súng diệt tăng B41 là súng có hoả lực mạnh của phận đội bộ binh, do một người hay một tổ sử dụng, dùng hoả lực để tiêu diệt các loại mục tiêu bằng sắt thép như xe tăng, xe bọc thép, pháo …

Read More »