Tag Archives: R.I.P

R.I.P là gì?

R.I.P là từ được khắc trên bia mộ của người quá cố ở nhiều nước trên thế giới. Trong tiếng Anh, R.I.P là viết tắt của “Rest In Peace” với ý nghĩa tương tự (“Hãy Yên Nghĩ”) để cầu chúc cho những người đã chết. Theo tiếng Latin, R.I.P là viết tắt của “Requiescat In Pace” […]