Tag Archives: Phép biện chứng của Hêghen

Câu 25: Phép biện chứng của Hêghen

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]Phép biện chứng của Hêghen và vai trò của phép biện chứng đó trong việc ra đời triết học Macxít.[/box] Trả lời 1. Nội dung căn bản trong phép biện chứng của Hêghen: – Có tư tưởng biện chứng về mâu thuẫn, dự đoán mâu thuẫn là nguồn gốc của sự […]