Tag Archives: phan dau

Xác định động cơ phấn đấu vào Đảng

Động cơ phấn đấu vào Đảng – Đảng Cộng sản Việt Nam là lá cờ đầu của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Tôi có nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng, sau khi được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, tôi càng […]