Tag Archives: phá bao vây cấm vận

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong đổi mới đối ngoại

Đất nước Việt Nam có vị trí địa lý chiến lược, lưng dựa vào lục địa châu Á, mặt hướng ra Biển Đông và Thái Bình Dương mênh mông. Là ngã ba, ngã tư của các nền văn minh lớn, của những con đường giao thương trọng yếu của nhân loại, dân tộc ta sớm […]