Tag Archives: những câu chửi hay

Những câu chửi có văn hóa – Phần 3

* Dẫm nát Hi Vọnq của tao – Thì cũng có đứa khác đạp đổ Niềm Tin của mày. * Đời dạy tao : – Cứ giả khờ , giả ngu đôi khi lại được tiếp thu nhiều thứ. – Đừng cố tỏ ra hiểu biết hết , vậy thì chẳng khác nào .. Cố […]

Nghệ thuật chửi nhau – Những câu chửi có văn hóa

* Ngày vẫn đẹp và trời vẫn xanh .. Nhưng vẫn còn một số đứa đang làm tanh xã hội! * Nhiều khi tau muốn được giống như bạn….. Sinh ra đã có bản tính khốn nạn trong người. * Bị si-đa mà còn xông pha hiến máu. * Quái thai lai quái vật. * […]